Teenused

OÜ Vivamees pakub erinevaid siseviimistlus ja -välisviimistlusteenuseid Tallinnas ja Harjumaal. Klientideks on kindlustus- ja haldusfirmad, korteriühistud ning eraisikud. Põhilisteks teenusteks on kujunenud:

sein

siseviimistlustööd

– korterite, eramute ja kontoriruumide sanitaar- ja kapitaalremont
– korrusmajade trepikodade hooldusvärvimine ja remont
– konstruktsiooni vigade, madala ehituskvaliteedi või kasutatud ebakvaliteetsete materjalide põhjustud defektide kõrvaldamine
– põrandaliistude värvimine värvipihustiga

 

kindlustusjuhtumid

– vee läbijooksu või tulekahju tahma tõttu kahjustunud pindade eemaldamine, uuega asendamine ja viimistlemine

 

 dekoratiivvärvimine

– seinapindade viimistlemine metallik- või struktuurvärviga

 

välisviimistlustööd

– terrasside ja aiamööbli õlitamine
– piirdeaedade hooldusvärvimine puidukaitsevahendiga
– grafitiga määritud krohvpindade puhastamine ja hooldusvärvimine
– abihoonete ja aiapostide krohvimine struktuurkrohviga
– mänguväljakute remont

Tööde teostamisel järgitakse RYL2000 standardit ja tootja poolseid kasutusjuhiseid. Hinnapakkumised sisaldavad alati ka kasutatavate toodete loetelu, mis annab kliendile täpsema info teostatava töö materjalide kvaliteedi kohta.

Töö tellimisel saab vajaminevad viimistlustooted osta soodsamalt kui kauplusest.

 

korteriühistule

OÜ Vivamees teostab korteriühistutele remont- ja renoveerimistöid. Tänaseks on trepikodasid remonditud üle 20 kortermajas Tallinnas ja Harjumaal kogumahus üle 10 000 m2