EEVL

MTÜ Eesti Ehitusviimistlejate Liit (EEVL) on asutatud juunis 2007. aastal. Organisatsiooni varasem nimi oli Eesti Maalrite Liit (kuni veebruarini 2014). Eesti Ehitusviimistlejate Liidu olulisemateks eesmärkideks on ehitusviimistleja elukutse propageerimine ja ehitusviimistleja kutsekvalifikatsiooni edendamine.
EEL